Welkom op debelastingdienst.nl website. Dit is niet de website van de belastingdienst, wanneer u deze zoekt klik hier. Bekijk ook de belastingalert app voor iOS.

Wijzigingen kindregelingen

Met ingang van 1 januari 2015 worden de volgende fiscale regelingen afgeschaft:

  • (Aanvullende) alleenstaande ouderkorting
  • Aftrek levensonderhoud kinderen
  • Ouderschapsverlofkorting

Bron: Register Belastingadviseurs


MRB-vrijstelling oldtimers vanaf 2014 aangepast.

Vanaf 2014 vervalt de motorrijtuigenbelasting-vrijstelling voor oldtimers jonger dan 40 jaar op LPG of diesel.

Voor benzineauto's uit dezelfde leeftijdsklasse geldt een overgangsperiode.

Bron: MinFin


Aanvraag kinderopvangtoeslag 2012 en 2013

Minister Asscher heeft bekendgemaakt dat de beperking van de aanvraagtermijn voor kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 wordt geschrap. tHierdoor wordt het voor ouders die kinderopvangtoeslag zijn misgelopen voor de jaren 2012 en 2013 toch nog mogelijk om deze aan te vragen. Op de website van de Belastingdienst is inmiddels aangegeven dat het vanaf 15 mei 2013 mogelijk is de aanvraag met terugwerkende kracht voor de jaren 2012 en 2013 via “Mijn toeslagen” te doen. Dit geldt ook voor ouders die voor die jaren al kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd. Zij kunnen nu ook een aanvraag doen voor maanden waarvoor eerder geen aanvraag mogelijk wa.

Bron: RBadviseurs


Overgangsregeling WBSO

Als u voor het kalenderjaar 2013 een S&O-verklaring krijgt bij Agentschap NL, dan is men verplicht een mededeling te doen van de door zijn onderneming gerealiseerde S&O-uren. Daarbij doet het er niet toe of u precies het aantal uren aan speur- en ontwikkelingswerk heeft besteed dat in de verklaring is aangegeven of er juist mijlenver vanaf zit. Met ingang van 2013 is het opgeven van de werkelijk gerealiseerde uren echter altijd verplicht.

Voor de S&O-verklaring die u over (een deel van) 2012 heeft ontvangen, hoeft alleen maar bij het Agentschap NL aangegeven te worden hoeveel uren u werkelijk aan innovatief onderzoek heeft besteed als dit minder dan 90% van de uren is die volgens de verklaring mogen worden besteed.

Bron: Extendum


OR-Heffing is afgeschaft

De OR-heffing, de verplichte heffing op de fiscale loonsom voor de subsidie op scholing van leden van de ondernemingsraad (OR), is afgeschaft.

In artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat dat OR-leden minimaal vijf dagen per jaar recht op scholing hebben. Een commissielid heeft daarnaast nog recht op drie extra dagen scholing. Tot op heden droeg iedere onderneming die groot genoeg was om een OR te hebben, jaarlijks een heffing ondernemingsraden af. Dit geld kwam in een collectieve pot terecht waaruit subsidies werden verstrekt voor scholing van OR-leden. Werkgevers vonden deze werkwijze echter niet meer passend. Daarom komen de kosten voor scholing nu rechtstreeks voor rekening van de werkgever.

De SER stelt jaarlijks richtbedragen op voor scholing zodat uw cliënt een idee krijgt van de kosten van kwalitatief goede scholing.

Bron: Extendum